Jornada Tècnica_Workshop: TELEGRAFIA ÒPTICA

Data:19 de novembre de 2013
Inscripció: gratuïta info@arkpadoc.cat o 626 723 886 (att. Marta Maragall)
Lloc: MNACTEC Rambla d’ègara, 270 – 08221 Terrassa

web

El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), i l’empresa de Patrimoni Cultural i Arqueologia_Infografics (ARKPADOC SCP), han unit esforços per tal de portar a terme una primera trobada d’investigadors i estudiosos de la Telegrafia Òptica a Catalunya, extensible a algun exemple espanyol i estranger.
L’estat de les investigacions, de projectes de recerca, i difusió d’aquest bé patrimonial és força extens i prolífic. Des de fa anys l’interès per aquest BÉ PATRIMONIAL ha anat augmentant i la xarxa d’estudiosos cada vegada és més gran.
Aquesta trobada, reunió i intercanvi d’experiències i estudis, ha de ser el punt de partida pel desenvolupament d’un congrés de la Telegrafia Òptica a Catalunya, i de la Història de les Comunicacions.

NOTÍCIA_WORKSHOP TELEGRAFIA ÒPTICA