V Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes: Els monestirs i el món a l’Europa medieval

web

Les comunitats religioses no existien de forma isolada; més aviat, formaven part d’una comunitat local o regional molt més amplia, fet que feia inevitable el contacte entre el món monàstic, teòricament aïllat, i el món secular. Si pretenem, doncs, entendre la vida monàstica medieval, és imprescindible dirigir-se també cap a les relacions que existien entre els comunitats religioses i el món laïc del seu entorn.

Aquests dos mons aparentment separats, en realitat estaven molt relacionats, tant a nivell econòmic, com social, cultural i polític. Les comunitats religioses proveïen les necessitats espirituals, mentre que la comunitat laica donava suport i protecció als monestirs.

En contrast amb l’ideal monàstic, llavors la realitat demanava una negociació constant de les relacions entre el món monàstic i el món secular, i això està reflexat no només als documents escrits de l’época, sinó en l’art, l’arquitectura i a la literatura monàstica medieval.

Dates: 4 i 5 de juliol 2013
Activitats: conferències, debats, mostra tocs campana, visites guiades, concert, II sopar monàstic…
Inscripcions: 20-30€ (veure web)

Video divulgatiu:http://youtu.be/mmhJXUKjqW0
Programa complet: http://issuu.com/monestiravellanes/docs/activitats_-_iv_jornades_hist__ria