Jornada AAEPF: Els arquitectes experts davant del repte de la rehabilitació i renovació del parc edificat

Els arquitectes experts davant del repte de la rehabilitació i renovació del parc edificat

El canvi de model i el canvi del marc judicial i tècnic

Data: 15/07/2013
Lloc: Casa Bau. Carrer Berenguer IV n. 26 ppal de Tortosa.
Hora: 16:00-h
Inscripció gratuïta:

programa demarcacio ebre juliol 2013