MODIFICACIÓ DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (CTE)

En el BOE del passat 27 de juny de 2013, dins la “Disposición final undécima” de la “Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas”, s’ha inclòs una modificació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), que incorpora les reivindicacions impulsades pel nostre col·lectiu ja des de l’any 2006.

Aquest canvi del CTE ha estat el resultat del treball liderat per Josep Lluis González a través dels documents elaborats per un equip coordinat des de la UPC, gràcies a la iniciativa que des del CSCAE van prendre els companys arquitectes Manolo Fortea i Domingo García Pozuelo.

El canvi que es produeix és molt important, òbviament a favor del patrimoni arquitectònic, però també d’una gran exigència per als professionals que hi treballen.

S’adjunta una presentació resumida facilitada pel company Josep Lluis González, amb el text clau de la llei recentment aprovada, que conté frases que ja van ser redactades als primers documents emesos per la UPC al 2008.

CTE

L’AADIPA va recolzar aquesta modificació a través d’una carta específica adreçada al CSCAE en el mes de març de 2012