Primeres Jornades del Patrimoni defensiu d’època moderna al Castell de Sant Ferran de Figueres

web

Data:  17-20/10/2013
Lloc: Castell de Sant Ferran de Figueres
Inscripció:

Les I Jornades del Patrimoni Defensiu d’època moderna tenen com a objectiu difondre i comunicar l’estat de la qüestió quant a la recerca, la innovació, la didàctica, el turisme i la comunicació a l’entorn del patrimoni poliorcètic modern, recollint el punt de vista d’especialistes de diferents disciplines. Se celebraran principalment al Castell de Sant Ferran de Figueres i contribuiran, també, a la promoció, coneixement i projecció social de la fortalesa.

Els eixos del programa que vertebren ponències i comunicacions són els següents:

Noves tecnologies, història i arqueologia
Patrimoni, gestió, educació i turisme

Programa

* Activitat reconeguda amb 1 crèdit ECTS per als estudiants de Grau de la Facultat de Geografia i Història (Universitat de Barcelona).

Enviament de propostes

Les propostes de comunicacions s’hauran d’enviar al correu electrònic jornades.patrimonidefensiu@gmail.com abans del dia 1 de setembre de 2013. Veure web