14è CURSET D’ESTIU D’ARQUITECTURA POPULAR JOSEP MORA

Data: Del 29 juliol al 2 d’agost de 2013
Lloc: Cervera, Seròs, Vallbona de les Monges, Anya i Tàrrega.
Inscripció:75-90€ (veure programa)

14 ceap programa

En aquest curset iniciem una nova etapa consistent en desenvolupar un tema monogràfic a cada edició. El 10è curset es va dedicar als diversos materials de l’arquitectura popular i la seva acció determinant sobre les construccions que en resulten. Si allí ja es va parlar de la calç, aquest 14è curset hi està dedicat exclusivament. La calç va ser un material emprat a bastament en construcció fins a la irrupció del ciment, que va suposar la gran revolució en la construcció del segle passat. Actualment veiem que l’arquitectura moderna torna el ulls als materials de sempre, posant un cop més en evidència que “l’arquitectura popular és l’arquitectura del sentit comú”. La calç, a part de la seva versatilitat i seves excel·lents qualitats com a morter, es troba entre els materials que evolucionen dins d’un cicle on al capdavall reapareix el producte inicial. Aquest fet satisfà les exigències tant de l’ecologia com de l’economia, aspectes a tenir molt en compte avui dia i que, sens dubte, apareixeran en les lliçons programades al curset.
Dins d’aquesta presentació hem d’anunciar també que la present edició és la primera que es fa en absència del nostre company i amic Josep Mora, que va programar i coordinar les anteriors. Intentarem, en la seva dolorosa absència, seguir amb la labor que ell va iniciar i des de la qual li retrem homenatge donant el seu nom a aquests cursets que a partir d’ara s’anomenaran: “Curset d’Estiu d’Arquitectura Popular Josep Mora”.

web