Guia per gestionar la rehabilitació d’un edifici d’habitatges

Les comunitats de propietaris compten amb una nova eina que els hi pot resultar de gran utilitat en el moment de realitzar obres de rehabilitació o manteniment del seu edifici. Es tracta de la “Guia per gestionar la rehabilitació d’un edifici d’habitatges”, fruit del grup de treball “Impulsar la rehabilitació”, que integren el Col·legi d’Administradors de Finques de Catalunya, el CAATEEB, la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis de Catalunya (RiME) i el COAC.