CAATEEB: Máster en Rehabilitació

Director: Josep Linares
Durada: 410 hores (310 presencials + 100 projecte)
Dates de realització: del 10/2013 al 07/2014
Import matrícula5.471,257.295,00 € (veure web)

web

La rehabilitació i el seus diferents nivells, diagnosi prèvia, reparació i/o restauració esdevé un dels àmbits de treball i recerca que a tots els tècnics vinculats amb el sector de l’edificació vincula d’una manera cada vegada més important.

En aquest moment, el sector demana especialistes que tant en l’àmbit de diagnosi i revisions periòdiques regulades per llei com en l’àmbit més concret de la restauració monumental, disposin de coneixements específics sobre les maneres de construir tradicionals i en desús i les tècniques d’intervenció en cadascuna d’elles.