JORNADA SOBRE LA LLEI DE REHABILITACIÓ, REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANES

Data: Dijous, 10 d’octubre de 2013
Lloc: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya . Pl. Nova,5 Barcelona

PROGRAMA PROVISIONAL
10.30h Benvinguda
Sr. Lluis Comerón, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
10.50h Presentació dels ponents i funcionament
Sra. Assumpció Puig, secretària del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i moderadora de
l’acte.
11.00h Habitatge i ciutat. Rehabilitació, regeneració i renovació.
• Sra. Àngela de la Cruz, subdirectora general de Urbanismo. Ministeri de Foment.
• Sr. Carles Sala, secretari d’Habitatge i Millora Urbana. Generalitat de Catalunya
• Sr. Agustí Serra, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
Generalitat de Catalunya.
Taula de debat
12.30h Pausa – Cafè
12.45h La visió transversal
Taula Rodona amb la participació de
– Agrupació Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC)
– Agrupació Arquitectes Experts Perits Forenses de Catalunya (AAEPFC)
– Agrupació Arquitectes per la Sostenibilitat (AUS)
– Agrupació Arquitectes al Servei de l’Administració Pública (AASAP)
– Agrupació Arquitectes per Defensa i Intervenció Patrimoni Arquitectònic
(AADIPA)
– Agrupació Arquitectes Joves de Catalunya (AJAC)
14.15h Debat