7a Trobada de les Egipcíaques

CENTRES HISTÒRICS: el valor del context

Egipcíaques

Programa

Els centres històrics formen part essencial del patrimoni de les nostres ciutats i viles i configuren un paisatge que s’integra en major o menor mesura en el territori. En molt casos, a més, adquireixen una importància econòmica significativa en la mesura que es transformen en atractiu turístic, de vegades perdent el teixit urbà que els ha vist néixer.

En els darrers anys hem assistit a una revalorització dels centre urbans, la qual cosa ho ha impedit una destrucció significativa de parts importants del teixit urbà en nom de la modernitat, l’esponjament o la dinamització econòmica. Paral•lelament, s’ha produït una transformació del paisatge urbà, especialment en poblacions de petita mida sotmeses a forta pressió turística, substituint els acabats tradicionals de les façanes per una falsa textura suposadament autèntica i rústica.

Val a dir, però, que en conjunt estem assistint a una notable millora dels centres històrics dels nostres pobles i cuitats, on les administracions locals han fet esforços per conservar i potenciar aquest patrimoni arrelat al teixit social de cada comunitat.

EL CLAUSTRE DE MAS DEL VENT

L’any passat es va dedicar una sessió a un debat obert sobre l’antiguitat del claustre. La recerca desenvolupada al llarg del darrer any ha permés establir l’origen i la història d’aquestes galeries claustrals. Gerardo Boto, professor d’Història de l’Art de la universitat de Girona i especialista en escultura romànica castellano-lleonesa en presentarà les dades i els resultats.

Durada: 14 hores
Dates: 28-29/11/2013
Import: L’assistència és gratuita per be que limitada a la capacitat de la sala (140 persones), per la qual cosa es prega confirmació per correu electrònic a l’adreça següent.info@egipciaques.info
Lloc: Residència d’Investigadors: carrer Hospital, 64. Barcelona