131030-ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AADIPA

Data: dimecres 30 d’octubre de 2013
Hora:
a les 17:30 hores en primera convocatòria, i a les 18:00 en segona
Lloc: Sala d’actes del COAC (Plaça Nova 5, Barcelona).

ORDRE DEL DIA DEFINITIU

1.     Estat actual sobre:

–     La previsió d’activitats per a l’any vinent.

–     Els perfils a les diferents xarxes socials i la pàgina web de l’agrupació.

2.     Aprovació del pressupost per a l’any 2014.

3.     Presentació de candidatures i elecció del director del XXXVIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, a celebrar en el mes de desembre de 2014, d’entre les propostes rebudes:

–     Ricardo Gómez Val:

Patrimoni religiós: nous espais, nous usos.

–     Jordi Rogent i Albiol:

Arquitectures industrials, 1940-1984: de la reconstrucció a la reconversió.

4.     Informació sobre l’estat de l‘organització del XXXVIè Curset. Valors patrimonials i eficiència energètica. Conflictes i solucions, a càrrec del seu director, en Josep Lluís González Moreno‐Navarro.

5.     Informació sobre el desenvolupament del conveni entre AADIPA-COAC i l’Associació Col·lectiu Patrimoni en relació al Projecte GRETA, a càrrec d’Anna Albó Riera, membre del Consell Rector de GRETA en representació de l’AADIPA.

6.     Informació sobre les gestions realitzades en relació de la representació de l’AADIPA a l’assemblea del COAC i propostes de futur, a càrrec dels membres representants.

7.     Informació sobre les darreres accions empreses en relació al PREMI EUROPEU AADIPA d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, a càrrec dels membres de la Comissió Organitzadora: Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal.

8.     Suggeriments, precs i preguntes.