AAEPFC Monogràfic: Reparacions en estructures de Fusta i tractaments antixilòfags

La finalitat d’aquesta jornada de l’AAEPFC és explicar com, després d’un anàlisi i una diagnosi de patologies en estructures de fusta, afrontar la seva reparació dins l’edifici mitjançant diferents tractaments i solucions.
Tractaments antixilòfags:

  • Tractament Químic.
  • Tractament biorracional.
  • Tractaments alternatius.
  • Tractaments en preventiu: autoclau.

Solucions estructurals:

  • Substitució per un morter epoxi de les parts afectades: Característiques del morter epoxi, Retracció, Exotèrmic, Usos Segons Codi Tècnic SE-Madera.
  • Substitució per fusta+epoxi+varilles metàl·liques: Valors estàtics o de càlcul, Reforços a Compressió, Augment de secció per complir al foc, Exemples, Bibliografia.

Data: 11/11/2013
Lloc:  Plaça Nova, 5 Barcelona
Horari:19:00 h. a 21:00 h
Inscripció:
0-20€(veure web)