Escola Orígens: La Tècnica Constructiva de la Pedra Seca.

web

Data:16 i 17 de novembre de 2013
Inscripció: 115,00-190,00€ veure web
Lloc: Escola Orígens a Les Planes d’Hostoles (c/ La Roureda, 5-7 de Les Planes d’Hostoles)

Docència:

Josep Castany, membre fundador de La Feixa Pedra Seca.
Roger Solé , membre fundador de La Feixa Pedra Seca.
Equip de talleristes i formadors d’Orígens.

Utilitzant l’ancestral tècnica de construcció amb pedra seca, es pot arribar a construir tota mena de murs de pedra en sec, empedrats de pedra seca, murs de partió, cabanes, orris o pallisses, folrat de mines, pous, cisternes i molts d’altres elements i construccions amb pedra, donades les grans possibilitats que ens dóna aquest element com a única matèria prima utilitzada. La seva importància excedeix l’abast d’aquestes aplicacions dins els límits de l’Arquitectura catalana i mediterrània.

La construcció amb pedra seca es basa en uns principis i unes tècniques senzilles, però que cal seguir al peu de la lletra per a que els murs que fem siguin efectius i funcionin correctament com a drenatge de la pluja i retenció de terres en el cas dels murs de feixes i marges.

Cada tipus de pedra comporta un estil i una manera de construir, així doncs trobem força diferents murs fets amb pissarres i murs fets amb pedra calcària, o fins i tot amb gresos o roques granítiques o volcàniques. Cal afegir que cada marger (nom que es dóna a l’artesà de la pedra en sec) té el seu art i ho fa a la seva manera, o bé apresa o bé per tradició…

Aquest taller pretén posar en pràctica alguna de les tècniques més habituals en la construcció amb pedra seca tot reconstruint algun marge o trenant un mur de pedra.