Escola Orígens: Calç aèria en pasta

web

Data:28-30 de maig  de 2014
Inscripció: 125,00-220,00€ veure web
Lloc: Escola Orígens a Les Planes d’Hostoles (c/ La Roureda, 5-7 de Les Planes d’Hostoles)

Docència:

Montserrat Guixeras i Sònia Luna. Diplomades en Conservació i Restauració per l’ESCRBCC, en l’especialitat d’Escultura. Mestres en calç i membres de Joystuc.
Miquel Barcons i Esteve Permanyer. Gerent i aplicador de Com-Cal

La calç aèria o grassa és la produïda per la calcinació de pedres calcàries o dolomítiques pures, constituïdes per òxid de calci i/o magnesi. Endureix lentament mitjançant l’absorció de CO2 present en l’aire mitjançant un procés de carbonatació. El morter de calç (calç apagada, àrids i aigua) va carbonatant, des de la superfície cap a dins, conservant un nucli humit, que és el que li confereix les seves propietats i l’elasticitat, convertint-se amb el temps en una crosta pètria de carbonat càlcic, similar a la pedra original, però amb menys impureses.

La calç aèria en pasta és un material de construcció natural de gran durabilitat i amb alta capacitat de transpiració, gracies a la seva qualitat de pedra. El seu antic i continuat ús al llarg de la història demostra la seva qualitat constructiva, per la qual cosa la seva aplicació en la conservació i la restauració actual s’ha de basar en el coneixement científic del material.

Una bona pràctica constructiva, consisteix en l’ús de materials i tècniques el més semblants possibles a les originals, per aquest motiu l’elecció de la calç en bioconstrucció resulta sempre adequada. Tot i així la complexitat de funcions que pot avarcar aquest material, requereix que el seu coneixement científic es tradueixi en una correcta aplicació i de manera habitual per a evitar la càrrega ecològica que comporta la seva reparació o substitució.

El curs “Calç aèria en pasta. Tècnica i aplicacions” vol donar a conèixer les capacitats tècniques del propi material i les  seves possibles aplicacions, posant en pràctica els coneixements adquirits, en la restauració i manteniment de façanes. Amb la calç hi ha tot un mon per descobrir