Escola Sert: CAMPUS PROFESSIONAL. Jornades Monogràfiques. Sistemes i Productes aplicats a la Rehabilitació

web

Es tracta d’una trobada entre professionals i empreses, on s’explicaran diverses tècniques i productes utilitzats especialment en obres de reparació, rehabilitació o de millora del comportament energètic dels edificis. Els tècnics de cada empresa aportaran els criteris d’ús de cada producte en cada cas per aconseguir les màximes prestacions i la més alta qualitat en el resultat.
La jornada està estructurada en una sèrie de conferències tècniques de 45 minuts cadascuna que es faran a la Sala d’Actes de Plaça Nova 5.
Al migdia, a l’altell de Plaça Nova 5, les empreses faran demostracions dels seus productes i es facilitarà un espai de networking empreses-assistents, amb un càtering, gentilesa de les empreses participants.

10.00 a 10.45 h
Tractament i tècniques de reparació d’estructures de fusta.
Tractaments antixilòfags. Reparacions i reforços d’estructura de fusta amb resines epoxi.
Amb la col·laboració de IBERTRAC

10.45 a 11.30 h
Tècniques de reforç de sostres.
Sostres de biguetes amb aluminosi, biguetes de fusta, corrosió de l’acer o excés de fletxa. Bigues telescòpiques, perfils i processos de muntatge.
Amb la col·laboració de NOUBAU

12.00 a 12.45 h
Sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE). 
Solucions i aplicacions constructives per incrementar l’eficiència energètica dels edificis. Compliment del CTE. Acabats.
Amb la col·laboració de PROPAMSA

12.45 a 13.30 h
Tècniques de reparació de forjats
Formigons autocompactants i lleugers específics per a la rehabilitació d’edificis antics. Tècniques d’aplicació i característiques.
Amb la col·laboració de PROMSA

13.30 h
Demostracions de productes i sistemes a l’espai expositiu de l’altell del COAC, a càrrec de les empreses participants en la jornada. Es veurà in situ la manera d’aplicar els productes, s’exposaran els elements i materials especialment dissenyats per a aconseguir les millors prestacions en les obres de rehabilitació. Un lloc de trobada entre l’arquitecte i l’empresa on intercanviar experiències i fer consultes als tècnics experts.

15.00 h
Espai de networking empreses-assistents (amb càtering, gentilesa de les empreses participants).

Dates:10/02/2014
Lloc:  Sala d’Actes COAC. Plaça Nova 5 Barcelona
Hora: 10:00-16:00
Inscripció: 10,00€ (veure web)