Postgrau en REHABILITACIÓ (7a edició)

Durada: 5 mesos
Nou Dates de realització: del 14/03/2014 al 25/07/2014
Horari: Divendres de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 19.00 h
Import matrícula: 1824.00-2432.00€ (veure web)

web

Objectius

Capacitar per detectar i diagnosticar les lesions d’un edifici. Conèixer les formes d’intervenció i reparació més habituals en els diferents sistemes constructius. Gestionar i controlar el projecte de rehabilitació.

M1: Inspecció i diagnosi d’edificis

M2: Rehabilitació d’estructures i fonaments

M3: Rehabilitació de façanes i cobertes

M4: Rehabilitació d’instal·lacions

M5: Introducció a la gestió integral en rehabilitaci