Màster de Restauració de Monuments Arquitectònics. 24 edició

El Màster de Restauració de Monuments Arquitectònics de la Universitat Politècnica de Catalunya es dirigeix als titulats en Arquitectura superior i tècnica, Engenyeria de Camins, Llicenciats en Història, Restauradors o Llicenciats en Belles Arts.

Objectius

•  Preparar tècnics amb criteri i competència professional per poder valorar el grau d’importància dels monuments, subconjunts i conjunts monumentals, per tal de poder-los restaurar i intervenir en la reforma interior dels centres històrics.
•  Reconèixer la identitat de les patologies per poder intervenir de forma respectuosa en la restauració dels monuments i amb les tècniques més adequades.

Director: Fernando Álvarez Prozorovich
Durada: (600 hores lectives), 60 crèdits en 2 anys (ECTS)
Dates de realització: del 10/2014 al 06/2016
Import matrícula: 6.600 € (total pels dos anys)

web