Nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges

web

Aquest dilluns 17 de març s’obre la primera convocatòria per sol·licitar ajuts a la rehabilitació d’edificis d’habitatges a Barcelona del 2014. Els ajuts destinats a millorar l’eficiència energètica prenen importància.

La convocatòria està dotada amb un pressupost de 8,2M€, dels quals 2,7 formen part de la convocatòria específica per als barris de Canyelles i Sud-oest del Besòs, afectats per patologies estructurals.

Totes aquelles obres de rehabilitació que afectin l’edifici poden acollir-se a aquesta convocatòria com les patologies estructurals, amb especial atenció als barris de Turó de la Peira i Barceloneta i la instal·lació d’ascensors o supressió de barreres arquitectòniques.

L’any 2013, es va incorporar per primer cop els ajuts destinats a millorar l’eficiència energètica. Enguany, penen importància i es determinaran en funció de l’estalvi energètic que s’assoleixi amb la rehabilitació que s’efectuï a l’edifici.
També es podran sol·licitar ajuts per a la instal·lació d’endolls per la càrrega de vehicles elèctrics als pàrquings.

Per sol·licitar les subvencions cal presentar, juntament amb la sol·licitud, l’acord de comunitat de propietaris on s’acordi l’execució de les obres, el projecte tècnic, el pressupost de les obres, indicar l’ocupació dels habitatges de l’edifici, així com la llicència d’obres. Al final de les obres caldrà aportar el comunicat final d’obres, factures i rebuts de les obres executades.

Aquests ajuts es sol·liciten i tramiten a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona. Es pot consultar les adreces i horari, així com demanar cita prèvia, al web d’Habitatge  i al web del Consorci.