Junta directiva 2014

Junta directiva AADIPA 2014

President Antoni Vilanova i Omedas*
Secretaria Mireia Barnadas i Ribas
Tresorera Marta Urbiola i Domènech
Vocals Lleida Anna Rendé Mateu
Tarragona Núria Anguera Torrell*
Ebre Dídac Gordillo i Bel
Girona

Anna Albó Riera

Barcelona Manuel Julià i Macias*
Núria Oms Ederra*
Jordi Morros Cardona

* Nous membres escollits en l’assemblea general de  25-3-2014

Secretaria d’agrupacions: Marta Marin