Suspeses les llicències d’obres per protegir els comerços emblemàtics

web

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat i publicat oficialment la suspensió de llicències impulsada per a protegir 389 comerços de la ciutat, en el marc del Pla Específic per a la Protecció i Promoció dels Establiments Emblemàtics.

L’aprovació d’aquesta moratòria és fruit del compromís assumit per l’Alcalde, Xavier Trias, en el Plenari del mes de febrer i forma part de la mesura de govern impulsada amb l’objectiu de preservar els comerços singulars o catalogats que aporten caràcter i identitat i configuren el model de comerç de proximitat barceloní que ens situa com a referent a nivell mundial.

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) ha publicat el 14/03/2014 l’acord de suspensió de llicències, que es completa amb el llistat definitiu d’emplaçaments publicat al web municipal, suposa la paralització efectiva de les llicències anunciada fa unes setmanes, d’acord amb el cens de comerços emblemàtics existent a la ciutat elaborat a partir de les aportacions de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, la gerència adjunta d’Urbanisme, la Direcció de la Direcció de Comerç i Consum i els Districtes.