XXXVIIè Curset: Viatge a Escòcia 2014. NOVA PROPOSTA

Com està sent habitual els darrers anys, l’AADIPA ha organitzat un viatge relacionat amb la temàtica del Curset, que enguany se celebrarà de l’11 al 14 de desembre de 2014 amb el títol PATRIMONI SACRE: permanent innovació sota la direcció del Doctor Arquitecte Ricardo Gómez Val.

L’objectiu d’aquest Curset serà l’anàlisi en profunditat del nostre extens patrimoni sacre, entès aquest en un sentit ampli, tot posant de relleu que a tota Europa representa més del 70% del patrimoni catalogat. Atenent al seu volum i rellevància, s’ha considerat convenient crear un fòrum de reflexió i debat que serveixi per a definir com és aquest Patrimoni, en quin estat de conservació es troba, a quines exigències legislatives està subjecte, com s’hi està intervenint, etc. En especial, es vol posar èmfasi en els treballs de manteniment, consolidació, restauració, millora, rehabilitació i transformació que s’hi han portat a terme al llarg dels darrers anys però sense oblidar, tampoc, les intervencions “ex novo”.

Aquest any es proposa un viatge a Escòcia, del 8 d’octubre al 12 d’octubre de 2014, que inclou la visita a diversos edificis sacres que destaquen per la seva singularitat arquitectònica i l’ús variat que proporciona el seu espai. Una gran part dels projectes corresponen a esglésies que conserven el seu aspecte original, com St Andrew’s Clerminston Church o St Charles of Borromeo, mentre que d’altres han afegit nous espais al seu interior o els han annexionat, com a Greenbank o St Teresa’s. L’església de St Paul’s and St George’s ha estat remodelada completament en el seu interior mantenint l’ús litúrgic. Algunes antigues esglésies s’han reconvertit en espais comercials, d’oci o de treball, com Mansfield Traquair o Erskine Church. Cal destacar, però, el cas de l’antic seminari catòlic de St Peter’s; aquest edifici, considerat un dels millors exemples d’arquitectura moderna a Escòcia, es troba en estat d’abandó perquè les propostes per a la seva reconversió i adaptació a un nou ús no han prosperat.

XXXVII_CURSET-VIATGE_A_ESCOCIA-PRESENTACIO

XXXVII_CURSET-VIATGE_A_ESCOCIA-PROGRAMA

nova proposta, d’import més elevat (calculat per a un mínim de 14 assistents) però que inclou tant els vols amb British Airways com els trasllats aeroport-hotel d’arribada i de sortida.

Aquesta nova opció no inhabilita l’anterior, que segueix plenament vigent per a qui vulgui participar en el viatge en les condicions inicialment plantejades.