XI ENCUENTRO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL ESPAÑOL

Trobada anual d’entitats defensores del Patrimoni cultural

Dates: 17-19 d’octubre de 2014
Lloc: València

web SOS Monuments

XI Encuentro de Defensa del Patrimonio Cultural