II Biennal Guastavino-2014

web

La Biennal Guastavino és un concurs internacional d’arquitectura obert a estudiants d’arreu del món que busca premiar els millors treballs d’investigació sobre les voltes de maó de pla, tècnica de la qual va ser pioner Rafael Guastavino.

En aquest sentit l’objectiu de la Biennal Guastavino és el de promoure dues línies d’investigació:
a)Treballs de recerca sobre les construccions de la Companyia Guastavino arreu del món, fomentant el coneixement dels edificis i les seves voltes així com el procés de construcció i les característiques dels materials: les rajoles i, particularment, els morters.
b)Treballs de recerca sobre la volta catalana històrica i el coneixement de les seves característiques arquitectòniques, així com els mecanismes d’execució tècnic de la mateixa amb dos objectius concrets:
b.1La preservació de les voltes existents
b.2La seva incorporació com a component normal en noves construccions

 bases del premi