CRIDA A COMUNICACIONS XXXVIIè Curset

web

Des de fa trenta-sis anys, l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) organitza el Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. Enguany, de l’11 al 14 de desembre, se’n celebrarà la XXXVIIa edició, amb el títol Patrimoni Sacre: permanent innovació.

L’objectiu d’aquest Curset serà l’anàlisi en profunditat del nostre extens patrimoni sacre, entès aquest en un sentit ampli, tot posant de relleu que a tota Europa representa més del 70% del patrimoni catalogat. Atenent al seu volum i rellevància, creiem convenient crear un fòrum de reflexió i debat que serveixi per a definir com és aquest Patrimoni, en quin estat de conservació es troba, a quines exigències legislatives està subjecte, com s’hi està intervenint, etc. En especial, volem posar èmfasi en els treballs de manteniment, consolidació, restauració, millora, rehabilitació i transformació que s’hi han portat a terme al llarg dels darrers anys, sense oblidar, tampoc, les intervencions “ex novo”.

Per a assolir aquests objectius, comptarem amb l’aportació d’especialistes tant locals com internacionals, pertanyents als diferents àmbits professionals relacionats amb el tema, que ens exposaran les seves experiències. A més, aquest any podeu participar al Curset mitjançant la presentació de comunicacions.