Premis Bonaplata 2014

Premis Bonaplata per la valoració del Patrimoni Industrial Tècnic i Científic 2013
22a Convocatòria

Objecte dels premis organitzats per l’AMCTAIC

Els Premis Bonaplata tenen com a objectiu premiar aquelles persones i institucions que hagin dut a terme accions per valorar el patrimoni industrial a través de l’estudi, la rehabilitació, la difusió o reivindicació d’un territori industrial, d’un lloc industrial, d’una instal·lació industrial, tècnica o científica, de béns mobles o de documentacions industrials, tècniques o científiques.
Així mateix, aquests premis inclouen un premi a la Col·laboració, amb algun dels museus del Sistema Territorial del mNACTEC.

S’atorguen premis agrupats en tres categories:

Premi Estudis – Fundació Caixa d’Enginyers

Premi Rehabilitació

Premi Especial de Patrimoni

En tots els casos, els aspirants als Premis Bonaplata s’han de centrar en actuacions fetes a Catalunya o sobre Catalunya, des del dia dia 1 de juliol de 2012 fins al 30 de juny de 2014.

La documentació s’ha de lliurar a la Secretaria Tècnica dels Premis Bonaplata (Via Laietana, 39, 4t, 08003 Barcelona). El període de presentació del material és del 1 al 30 de setembre del 2014 a les 14 h.

Bonaplata 2014