Jeroni Martorell. Arquitectures conservades. 1914-1951

 

Inici: 26 d’abril de 2014
Fi: 31 d’agost de 2014

Museu-Arxiu Municipal de Calella Escoles Pies, 36

Preus entrada: 2,00 € (normal) – 1,00 € (reduïda: Jubilats, menors de 25 anys, carnet jove o carnet d’estudiant, grups (mínim 15 pax).
Gratuït: Amics del Museu-Arxiu de Calella, Assoc. de Museòlegs de Catalunya, famílies nombroses, professors, aturats sense prestació, menors de 16 anys, persones empadronades a Calella i 1er diumenge de mes.

web

Aquesta mostra pretén explicar l’etapa en la qual l’arquitecte va ser cap del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Mancomunitat de Catalunya, actual Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona (SPAL).

Inaugurada el passat dissabte 26 d’abril, el visitant hi pot trobar una selecció dels treballs on el primer director de l’SPAL hi marca les directrius i criteris que regiran la tasca del Servei al llarg dels 100 anys posteriors. També s’hi pot veure tot un conjunt de documentació original i inèdita que custodia l’arxiu del Servei, com la referent a la restauració de les cases dels Canonges, l’església de Santa Maria del Mar, les muralles i la casa dels velers de Barcelona, el portal de Centelles, les muralles de Tarragona o el recinte emmurallat de Tossa de Mar.

“Jeroni Martorell. Arquitectures conservades. 1914-1951” és la segona de tres exposicions que el Museu Arxiu de Calella dedica a la seva persona i obra. La primera d’elles es va centrar en l’etapa de formació i primers treballs com a arquitecte i, la tercera, a l’obra privada i pública fruit de l’etapa en què va exercir d’arquitecte municipal d’aquesta població del Maresme.

L’actual Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona va ser constituït el 9 de juny de 1914 com a conseqüència de la “Memòria sobre la conservació i catalogació de monuments”, feta per l’Institut d’Estudis Catalans. El Servei va ser el primer organisme d’una administració pública espanyola dedicat a la salvaguarda, conservació i restauració del patrimoni monumental.

Nota de premsa