Escola Orígens: Curs d’Estiu de Construcció amb Terra

web
Dates: 21-26 de juliol 2014
Lloc: Escola Orígens a Les Planes d’Hostoles (c/ La Roureda, 5-7 de Les Planes d’Hostoles)
Iscripció: 185-265€ (veure web)

La terra és un dels primers materials usats per l’home per construir refugis. El fang apilat a mà (cob), en forma de maons (tova), o compactat (tapial) és una forma molt barata i poc tecnificada de crear parets i murs, de manera que ha estat àmpliament utilitzat per les civilitzacions antigues així com per les cultures ubicades en entorns desèrtics, on escasseja la pedra i la fusta.

L’ús dels materials en la construcció d’edificacions, ha estat per a l’home un repte constant, per tal de contrarestar durant segles els fenòmens naturals i adaptar les construccions al medi ambient. D’aquesta manera s’ha produït una arquitectura que reflecteix la capacitat tècnica i el desenvolupament cultural dels diferents pobles cap al descobriment de nous materials, que han transcendit en el paisatge geogràfic, de vegades de forma agressiva.

Les construccions amb terra s’adapten al medi natural i social sense moltes pretensions i protegeixen una forma de construir i de fer tradicional que perdura en el temps.

Actualment, molts dels edificis de patrimoni estan construïts amb aquest material, però no només l’arquitectura tradicional utilitza la terra com a material de construcció, la terra és també un material que es fa servir en l’arquitectura moderna.

Les propietats de la terra són moltes, sent les més importants la permeabilitat al vapor, la gran inèrcia tèrmica i la capacitat de regular la humitat alhora que absorbeix els mals olors. Per tots aquests motius, la construcció amb terra, no sols és sostenible, sinó també és saludable per a la persona que viu al seu interior.

El “Curs d’Estiu pràctic d’iniciació a la Construcció amb Terra” vol donar a conèixer i posar en pràctica les tècniques més habituals de construcció amb terra pròpies de la cultura mediterrània. Com a material de construcció, analitzarem les propietats i els beneficis que aquesta aporta a l’edifici. S’estudiarà, també, les peculiaritats de la terra i com reconèixer la seva composició d’una forma intuïtiva a traves de petites proves de camp.

Oferim un curs intens de 6 dies on es mostraran i practicaran diferents tècniques constructives amb terra, i s’impartiran els coneixements necessaris per a poder preparar la mescla necessària per a cadascuna de les tècniques en funció de la seva granulometria i humitat. Els tallers seran eminentment pràctics combinats amb sessions teòriques i activitats de lleure.