I Congrés del món de la masia: passat, present i futur del territori català

web

Dates:11-13 de març de 2015
Lloc: Barcelona
Iscripció: 30-50 € (veure web)

En aquest moment Catalunya està en una fase de canvis profunds que varen arrencar de temps enrere. Canvis que afecten profundament el territori i el mon rural en particular. Ens estem adaptant a un nou model productiu on les noves tecnologies hi tenen un paper rellevant; una nova forma d’entendre la vitalitat del territori abocada a equilibrar l’abandonament de població en algunes zones amb propostes alternatives com ara el turisme rural, la producció i consum de productes de proximitat i també la rehabilitació tant de masos com d’edificis singulars. Un debat sobre tots aquests temes interdisciplinari és necessari no solament des del punt de vista acadèmic o polític, sinó que la mateixa societat l’està demandant tal com es pot apreciar amb la quantitat de jornades, llibres i activitats que s’estan proposant ja fa temps, al llarg de tot l’any i en una geografia molt extensa. Aquest és doncs l’objectiu d’aquest congrés.

Coordinació: Assumpta Serra

TEMES

Bloc 1: La masia com a edificació

1.1 Estudi de l’evolució de la forma constructiva de l’edifici del mas\masia

1.2 Rehabilitació, una aposta de futur.

Bloc 2: Economia i usos lligats a la masia

2.1 La política agrària i l’evolució de les explotacions agràries catalanes: del mas a les empreses

2.2 Del mas familiar al mas empresa.

2.3 Impacte de les noves tecnologies i recerques: TIC, recerques en millores de conreus i ramaderia:

2.4 Alternatives:

2.4.1 Masia i producció de proximitat i ecològica:

2.4.2 Masia i turisme rural:

Bloc 3: Masia i evolució territorial

3.1 Masia/demografia/entorn

3.2 Polítiques de desenvolupament rural

Bloc 4: Masia i organització social

 

Dates significatives:

Entre 30 de maig i 5 de setembre de 2014: data límit de lliurament dels resums de comunicacions i de les propostes de pòsters.
Entre 10 i 20 de juliol de 2014: notificació de les comunicacions i dels pòsters acceptats.
15 de novembre de 2014: lliurament de les comunicacions i dels pòsters definitius (el Comitè Científic pot fer-hi alguna esmena).
15 de gener del 2015: lliurament de les comunicacions i dels pòsters definitius

Inscripcions:

Properament us donarem la informació necessària, que també es penjarà al web.

Hi ha diferents tarifes: 50 € la general, i 30 € per a estudiants i socis de les entitats col·laboradores.