Oberta la nova convocatòria de subvencions per a la rehabilitació a Catalunya

El 18 d’agost s’ha publicat al DOGC la convocatòria de subvencions de l‘Agència de l’Habitatge de Catalunyaper realitzar obres de rehabilitació en edificis d’habitatges, gràcies al Conveni que s’ha signat entre el Ministeri de Foment i les Comunitats Autònomes. Consulteu aquí la convocatòria publicada al DOGC.

A grans trets, es tracta de subvencions destinades al finançament de les obres de rehabilitació dels elements comuns dels edificis d’habitatges dirigides per la seva conservació, per a la millora de la qualitat i sostenibilitat i per realitzar els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat.

Àmbit i Terminis
Tot Catalunya, excepte els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Barcelona ciutat, ja que els respectius Consorcis d’Habitatge tenen les pròpies convocatòries d’ajuts.

Els terminis de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària finalitzen segons els següents terminis:

– 1er termini de l’1 de setembre al 15 d’octubre, ambdós inclosos. Convocatòria sense concurrència competitiva. Les sol·licituds es resoldran favorablement amb l’aportació de la documentació completa si compleixen els requisits. Només podran atorgar-se per obres no iniciades per accessibilitat i conservació de deficiències greus.– 2n termini de l’1 de setembre al 14 de novembre, ambdós inclosos. Convocatòria amb concurrència competitiva. Les sol·licituds es resoldran d’acord amb l’ordre de priorització establert a les bases i amb l’aportació de la documentació completa.

Veure més informació a la web del coac