Cursos de Rehabilitació de l’Escola Sert

L’Escola Sert és el centre de formació contínua a través del qual el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) ofereix un programa sistemàtic de formació i acompanyament al col·lectiu professional, orientat al desenvolupament de coneixements, capacitats, habilitats i competències.  Mitjançant aquest programa es pretén incrementar el valor dels serveis del sector i ampliar l’horitzó professional, en un entorn local i internacional en permanent evolució.

Actualment hi ha programats diversos cursos específics en restauració:

Rehabilitació energètica d’edificis existents: càlcul i cas pràctic (2a edició)
Inici: 15 d’octubre

Càlcul d’estructures en rehabilitació: fonaments, murs i pilars (3a edició)
Inici: 20 d’octubre