Debats preliminars de la Llei de Territori i Urbanisme

Data: dilluns 27 d’octubre de 2014
Hora: 11 h
Lloc: Palau de la Generalitat de Catalunya
Inscripció gratuïta: cal inscripció prèvia a través d’aquest formulari: Formulari d’inscripció

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un procés de revisió dels objectius, els instruments i els procediments dels quals ens hem dotat per a l’ordenació del territori i l’urbanisme a Catalunya. Es pretén repensar, en primer lloc, la legislació vigent de política territorial i d’urbanisme però també, millorar la integració de les diverses normatives que més afecten l’ordenació del territori. Per tal d’enriquir aquest procés de reflexió, s’obre un procés de participació adreçat especialment als ens locals, als professionals de l’urbanisme, als actors econòmics i a les entitats i institucions interessades en l’ordenació del territori.

Aquest procés té com a punt de partida una sessió, presidida per l’Hble. Sr. Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat (Programa de l’acte).

Més informació a: Pàgina web del procés