El Departament de Cultura impulsa el Pla d’Eficiència Energètica dels equipaments patrimonials

web

El Departament de Cultura, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, ha posat en marxa l’aplicació del Pla d’Eficiència Energètica, un nou model d’eficiència energètica i de contractació i gestió de manteniment en els equipaments del patrimoni català. El nou model té com a objectiu gestionar els recursos dels museus, monuments i jaciments arqueològics d’una manera eficient i sostenible.
Fins ara, els centres del patrimoni cultural de la Generalitat de Catalunya no havien tingut mai cap model d’eficiència energètica; la contractació i gestió de manteniment estava unificada només en 9 dels 47 equipaments que gestiona. Ara, amb l’aplicació del nou model de contractació i gestió de manteniment, s’engloben tots els serveis de manteniment i el servei d’eficiència energètica a tots els centres d’una forma harmonitzada. Així, cadascun dels centres tindrà una empresa que realitzi el manteniment preventiu, normatiu i correctiu que es seleccionarà mitjançant una licitació oberta pluriennal segons àmbits geogràfics que garanteixi la proximitat de les empreses de manteniment amb els centres. D’aquesta manera, es racionalitza la contractació i els consums energètics del parc immobiliari, preveient una reducció d’entre el 15% i el 20% del consum energètic anual respecte els anys anteriors amb la conseqüent reducció dels gasos d’efecte hivernacle.