Màster en Restauració Arquitectònica:de la Evaluació Prestacional (CTE) al Projecte d’Intervenció

web

El Màster aporta tots els coneixements i habilitats necessàries per desenvolupar integralment el cicle que s’inicia amb l’ estudi de l’edifici a rehabilitar i finalitza amb el projecte complet, passant per l‘anàlisi dels seus valors instrumentals i culturals i dels criteris de tota mena que és necessari observar per a desenvolupar plenament aquesta nova activitat professional.

Per a això, se serveix de la dilatada experiència acumulada pels seus professors durant 12 anys en el postgrau en Restauració Arquitectònica i en les sis edicions del Màster en Tecnologia a l’Arquitectura de la UPC. Durant tota aquesta experiència s’han anat elaborant instruments pedagògics específics per a les assignatures del projecte de rehabilitació o restauració.

És ben sabut que en els propers anys s’espera un escàs creixement de les obres de nova planta i, per contra, s’ampliarà de manera extraordinària el nombre de projectes i obres sobre edificis existents, convertint-se aquest en un dels pilars de l’exercici professional relacionat amb l’arquitectura, tendència ja consolidada a Europa des de fa dècades.

No obstant això, els continguts dels ensenyaments actuals en l’àmbit acadèmic de l’edificació no han variat pràcticament res des que es van concebre com a exclusius per a obres de nova planta, malgrat les enormes diferències que hi ha entre projectar un edifici nou i actuar en un edifici existent, amb o sense valor patrimonial. Cal afegir que la formació actual no valora amb la intensitat precisa les qüestions constructiu-estructurals ni les relacionades amb l’eficiència energètica, coneixement fonamental en l’activitat de rehabilitació o restauració contemporània.

La recent reforma (2013 ) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), si bé flexibilitza el seu propi compliment, ho fa a canvi d’augmentar la responsabilitat dels tècnics a què exigeix un coneixement exhaustiu de les característiques constructiu – estructurals dels edificis.

El Màster aporta les eines no només per compensar totes aquestes possibles mancances acadèmiques sinó també els nous coneixements i habilitats necessaris per a aquesta nova activitat professional que s’enfronta amb el repte d’intervenir de manera altament eficient en els edificis existents.

Director: Josep Lluís González Moreno-Navarro
Durada: 60 ECTS (360 hores lectives)
Dates de realització: del 19/02/2015 al 18/12/2015
Import matrícula: 6500 €