II Jornades de Patrimoni Defensiu d’època moderna

web

Data:  12-15/03/2015
Lloc: Castell de Sant Ferran de Figueres
Inscripció: 25-30€ (veure web)

Les II Jornades del Patrimoni Defensiu d’època moderna tenen com a objectiu difondre i comunicar l’estat de la qüestió quant a la recerca, la innovació, la didàctica, el turisme i la comunicació a l’entorn del patrimoni poliorcètic modern, recollint el punt de vista d’especialistes de diferents disciplines. Se celebraran principalment al Castell de Sant Ferran de Figueres i contribuiran, també, a la promoció, coneixement i projecció social de la fortalesa.

Els eixos del programa que vertebren ponències i comunicacions són els següents:

a) Història, Arqueologia i Noves Tecnologies

b) Patrimoni, gestió, legislació, educació, turisme i paisatge
* Activitat reconeguda amb 1 crèdit ECTS per als estudiants de Grau de la Facultat de Geografia i Història (Universitat de Barcelona).

Les propostes de comunicacions s’hauran d’enviar al correu electrònic jornades.patrimonidefensiu@gmail.com abans del dia 31 de desembre de 2014. Veure web