POSTGRAU EN REHABILITAR DES DE L’ESTRUCTURA(curs on line, 4a edició)

Dates: Del 15/12/2014 al 27/07/2015
Durada: 150 hores (on line)
Preu: 2.208 € Preu col·legiats (25% descompte): 1.656 € veure web

 

El postgrau té l’objectiu principal de proporcionar a l’arquitecte la formació necessària per desenvolupar amb garanties qualsevol projecte de consolidació o reforç estructural, prestant una atenció especial a les intervencions basades en l’ús de l’acer. +info

 

Mòdul 1:  plantejaments bàsics i interpretació de les patologies. El llenguatge de les esquerdes. El comportament dels murs
Mòdul 2:  tècniques de reforç de pilars, bigues i forjats

Mòdul 3: reforç de fonamentacions, apeuaments de tot tipus i tècniques d’estabilització durant el procés constructiu

(Els mòduls també es poden cursar de manera independent)