ESCOLA SERT: Rehabilitació de façanes i cobertes

web

Dates: Del 30/01/2015 al 27/02/2015,
Horari: Divendres de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 19.00 h
Durada: 40 hores (on line)
Preu: 480-640 €  veure web

Programa

–       Les façanes històriques i modernes: com estan fetes?
–       Les façanes històriques i modernes: quins són els danys més freqüents que presenten?
–       Com solucionar la problemàtica de les humitats per capil·laritat de l’aigua continguda en el terreny?
–       Què fer amb els estucs i revestiments continus de tota mena que requereixen ser renovats?
–       Què fer amb els elements que sobresurten del pla de la façana, com ara balcons, tribunes, ràfecs, permòdols, motllures…?
–       Què fer amb les façanes de fàbrica de maó amb bombaments o d’altres danys?
–       Com tractar els envans d’aigües, les mitgeres…?
–       Com millorar l’aïllament tèrmic de les façanes?
–       Com millorar l’aïllament acústic de les façanes?
–       Què cal saber de les bastides i de les condicions de seguretat que han de tenir?
–       Quins tràmits administratius cal fer i quins ajuts són factibles quan es realitza una intervenció en aquests elements?
–       Aspectes a tenir en compte en el paisatge urbà de la ciutat.

Aquest curs forma part del Postgrau en Rehabilitació (Mòdul 3). En cas que volguessis obtenir el títol de Postgrau més endavant, es convalidaria aquesta formació.