Segon Congrés Internacional de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial. Arqueologia

Web

Dates: 29-30 Abril, 1-2 Maig 2015
Lloc: Menorca
Inscripció: 100-200€ (veure web)

Aquest Congrés es proposa generar un punt d’encontre sobre la gestió dels béns materials i immaterials declarats Patrimoni Mundial, des del punt de vista dels qui participen i conviuen amb ells.

Per això, s’organitzaran sessions sobre els següents temes:
COOPERACIÓ
AGENTS IMPLICATS
PERCEPCIÓ I INTERPRETACIÓ
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I IMPLICACIÓ SOCIAL
ENRIQUIMENT
ACCIONS TRANSVERSALS

El termini per a la presentació de les comunicacions finalitza el 10 de març de 2015. Veure web
Programa: en preparació

Organitzadors