Convocatòria de les beques de restauració de béns mobles, arxius i documentació

Bases

RESOLUCIÓ CLT/263/2015, de 12 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de beques per fer pràctiques en diferents àmbits culturals.
RESOLUCIÓ CLT/2777/2014, de 28 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència.