150324-ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AADIPA

Data: dimarts 24 de març de 2015
Hora: a les 17:30 hores en primera convocatòria, i a les 18:00 en segona
Lloc: Sala d’actes del COAC (Plaça Nova 5, Barcelona)

ORDRE DEL DIA DEFINITIU

1.   Presentació de la memòria d’activitats i l’informe de gestió de la Junta Directiva corresponent a l’any 2014.

2.   Presentació de l’informe econòmic i aprovació de la liquidació de l’exercici 2014.

3.   Presentació de les novetats en relació al web de l’agrupació, el blog i les diverses xarxes socials.

4.   Renovació de set càrrecs de la Junta Directiva d’entre les candidatures presentades:

–       Secretaria: Núria Oms Ederra.

–       Tresoreria: Marta Urbiola Domènech.

–       Vocalia de la Demarcació de Barcelona: Jordi Morros Cardona.

–       Vocalia de la Demarcació de l’Ebre: Dídac Gordillo Bel.

–       Vocalia de la Demarcació de Girona: Anna Albó Riera.

–       Vocalia de la Demarcació de Lleida: Núria Vilarrubla Solsona.

–       Vocalia de la Demarcació de Tarragona: Núria Anguera Torrell.

5.   XXXVIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. PATRIMONI SACRE: permanent innovació (2014). Presentació del balanç final, a càrrec del seu director, Ricardo Gómez Val.

6.   XXXVIIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. ARQUITECTURA TRADICIONAL: essència o forma. Un debat obert al voltant de la intervenció a l’arquitectura vernacla (2015). Presentació de l’estat dels treballs d’organització, a càrrec dels seus directors, Mònica Alcindor i Josep Maria Fortià.

7.   Informació sobre les darreres accions empreses en relació al PREMI EUROPEU AADIPA d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, a càrrec dels membres de la Comissió Organitzadora: Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal.

8.   Informació sobre el desenvolupament del conveni entre AADIPA-COAC i l’Associació Col·lectiu Patrimoni en relació al Projecte GRETA, a càrrec d’Anna Albó Riera, membre del Consell Rector de GRETA en representació de l’AADIPA.

9.   Suggeriments, precs i preguntes.