Subvencions per a la conservació preventiva i la conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català

web

L’objecte d’aquestes subvencions és la conservació preventiva i la conservació-restauració de béns culturals mobles que formen part del patrimoni cultural català.

Les actuacions de conservació han de ser de les especialitats de pintura i escultura sobre fusta, pintura sobre tela, pintura mural, art contemporani en qualsevol format, escultura sobre pedra, materials arqueològics i paleontològics, materials inorgànics, materials etnològics, béns tècnics, teixits, mobles, document i obra sobre paper i fotografia.

A qui va dirigit?

  • A ens locals de Catalunya i organismes que en depenen
  • A consorcis locals amb domicili a Catalunya
  • A entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya

Termini de sol·licitud: del 8 al 22 d’abril de 2015.

Termini de justificació: 31 de juliol de 2015 (si l’activitat subvencionada conclou el primer semestre) o 31 de gener de 2016 (si l’activitat acaba el segon semestre).