La recuperació d’interiors històrics

web

Dates: 7-9 de maig de 2015
Lloc:  Edifici Disseny Hub. Pl. de les Glòries, 37, 08018 Barcelona
Inscripció: 50-80€ (veure programa)

Prog Recuperació interiors històrics

La recuperació d’espais planteja problemàtiques tècniques, però també i, no menys importants, conceptuals. L’actuació ha de ser científica i el discurs fidedigne, sense caure en il·lusionismes. No són fàcils les decisions sobre els límits en la recreació i en les restauracions. El criteri canvia d’orientació depenent del discurs que es prioritza.
En molts casos es buida l’interior per subratllar l’arquitectura, en d’altres es compren mobles i objectes per recrear una determinada ambientació i, en d’altres, es recupera el màxim d’elements originals per tal de posar en valor aspectes sociològics o històrics. El camí que s’agafa incideix en el resultat i en els missatges que rep el visitant.
És en els espais històrics on el moble pren un especial protagonisme, ja que al conservar-se en el lloc originari, facilita la seva comprensió, però, a més, ajuda a entendre la resta d’elements de l’espai on s’ubica. El moble i els altres objectes d’ús comú es poden convertir en l’eix vertebrador de la posada en escena i en l’instrument útil de la narració. Un interior històric és una casa congelada o un espai de pretesa autenticitat.
En aquestes jornades convidem a professionals involucrats en la recuperació d’interiors històrics per tal que ens expliquin els criteris i solucions adoptades en els interiors on han col·laborat, els recursos utilitzats, així com l’opinió crítica de les decisions preses en el seu dia.