Activitats sobre Rehabilitació a Beyond Building Barcelona CONSTRUMAT 2015

web

Dates de realització: 19-23/05/2015
Lloc:
Construmat 2013, Fira Barcelona Gran Via

Àrea de Rehabilitació
Eficiència energètica, rehabilitació i manteniment
La rehabilitació no només té un impacte social -al millorar les condicions de vida dels habitatges i barris- i ambiental -contribuint a la sostenibilitat energètica- , sinó també una clara incidència sobre l’economia.
Per això l’aposta per la rehabilitació és essencial i més a Espanya, lluny encara de la Unió Europea, on aquest sector representa el 42% del total de l’activitat constructora. En aquest sentit, la Unió Europea vol impulsar la rehabilitació energètica per reduir els consums d’energia, destinant per a això el 20% dels seus fons, la qual cosa representa una gran oportunitat per a la dinamització del sector.

Els continguts de la zona de rehabilitació es complementen amb jornades de debat i reflexió i amb accions de sensibilització:

    • • 19.05.2015: Polítiques de rehabilitació i sessions institucionals
    • • 20.05.2015: Rehabilitació d’edificis (integral + energètica) , presentacions d’empreses
    • • 21.05.2015: Regeneració urbana, presentacions d’empreses
    • • 22.05.2015: Manteniment d’edificis i espais públics, presentacions d’empreses
    • • 23.05.2015: Ciutadania i sensibilització, finançament públic i privat, prestacions de serveis tècnics

Fa anys que Beyond Building Barcelona, Construmat aposta per la rehabilitació com un dels seus principals eixos temàtics, conscient que es tracta d’una de les grans oportunitats de negoci per a empreses i professionals del sector de la construcció del nostre país. A més, aquesta edició és una magnífica oportunitat per acostar la rehabilitació a l’usuari final.

BB_parrilla_v10_09-05-15_Página_1