Escola Orígens: Encaixos Estructurals de Fusta.

web

Dates: 20 de juliol-2 d’agost de 2015
Lloc: Escola Orígens a Les Planes d’Hostoles (c/ La Roureda, 5-7 de Les Planes d’Hostoles)
Iscripció:935-1150€ (veure web)

La fusta no és tant sols un dels materials de construcció més antics, juntament amb la pedra, la terra i altres materials vegetals, sinó que s’ha mantingut fins avui com el mes versàtil i, en termes de comoditat interior i aspectes de salut, el material més acceptable.

La silvicultura consisteix en tenir cura dels boscos, turons o muntanyes i també, per extensió, és la ciència que tracta d’aquest cultiu. És a dir, estudia les tècniques que s’apliquen a les masses forestals per obtenir-ne una producció contínua i sostenible de béns i serveis demandats per la societat.

La silvicultura es regeix per dos principis bàsics: la persistència i millora de la massa forestal i el seu ús múltiple.

Ja que la fusta no pot ser completament reemplaçada per altres materials, s’ha de mantenir com un dels materials de construcció més importants, i per això es requereix grans esforços en mantenir i renovar els recursos de la fusta amb continus programes de reforestació.

Per una altra banda Els encaixos de fusta són imprescindibles en les estructures de fusta tradicionals ja que són els que asseguren la robustesa, la resistència i la unió de les mateixes, sense fer servir claus ni cargols d’acer per a la realització de les unions i els assemblatges.

Existeixen molts tipus d’unions en fusta, des de les més senzilles o de tipus obert fins a les més complexes, utilitzades per fusters japonesos tradicionals i del nord d’Europa. En funció de la forma de l’encaix i del tipus de fusta, s’aconseguirà una major o menor resistència a la càrrega i moviments que l’estructura ha de suportar.

En aquest curs es vol donar a conèixer tot el procés d’extracció, transport, conformat i assecat de la fusta per a un posterior ús en la construcció, també es vol donar a conèixer els tipus d’unions de fusta mes utilitzats al llarg de la història, tot estudiant les possibles aplicacions en la rehabilitació i l’arquitectura actual. Les tècniques que es faran servir són les més habituals al nostre territori, tot i conèixer els diferents sistemes utilitzats a altres països d’arreu del món, de gran tradició amb l’ús de la fusta per a estructures.