APCE: Jornada sobre la Rehabilitació d’Edificis

web

Data: 2 de juliol de 2015
Lloc: APCE Av. Diagonal, 472 – 476 entresuelo 08006 Barcelona
Iscripció gratuïta, places limitades

El Decret 67/2015 de 5 de maig, per al foment del deure conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les Inspeccions Tècniques i el Llibre de l’Edifici recentment publicat en el DOGC el 7 de maig de 2015 té per objecte fomentar la conservació, el manteniment i la rehabilitació i l’adequació funcional dels edificis d’habitatges mitjançant la regulació de la inspecció tècnica, l’aprovació del Programa d’inspeccions obligatòries i l’establiment del contingut del llibre de l’edifici, per als edificis d’habitatges d’obra nova o resultants d’una gran rehabilitació i per als edificis d’habitatges existents.

Al llarg de la jornada s’exposarà el nou marc estatal (Codi Tècnic de l’Edificació), autonòmic (Decret d’Habitabilitat) i local (Ordenances Tècniques), així com els aspectes a considerar en escometre un projecte de rehabilitació d’un edifici, per la qual cosa es refereix a l’eficiència energètica i sostenibilitat ambiental, solucions en accessibilitat, i les cobertures asseguradores als riscos inherents a aquesta tipologia d’intervencions.

jornada-la-rehabilitacion-edificios-2015