Beques per al Màster de Restauració de Monuments MRM

El Màster de Restauració de Monuments amb l’Ajuntament del Vendrell ofereixen dues  mitges beques per fer el MRM 2015-16

En un acord entre el MRM i l’Ajuntament del Vendrell s’obre a concurs dues mitges beques per estudiar el proper curs del MRM al Vendrell.

Els criteris de sel·lecció són:
60 punts. Currículum. (Amb preferència per a arquitectes)
20 punts. Lligams amb el Vendrell.
20 punts. Carta de Motivació per cursar el MRM.

Les beques constarien de 3300 euros cadascuna, corresponents a la meitat de la matrícula, així com la distinció per part de l’Ajuntament del Vendrell de l’esmentada beca. El periode de sol·licitut és de l’1 de setembre al 30 de setembre, l’1 d’octubre es notifica l’elecció dels candidats.

Interessats escriviu a master.mrm@upc.edu

www.mrmbcn.net