Convocatòria a la direcció del XXXIXè Curset

Per tal d’encetar el procés d’organització del Curset que s’ha de celebrar en el mes de desembre de 2016, l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic convoca el càrrec de Director/a del “XXXIXè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic”.

Tots els membres de l’AADIPA que desitgin optar a l’esmentat nomenament hauran de presentar la seva proposta abans de les 14:00 hores del dimecres 14 d’octubre de 2015.

La documentació relativa a la candidatura s’ha d’enviar en format digital (en un únic PDF) a la següent adreça de correu electrònic: aadipa@coac.net, tot fent constar com a assumpte: “AADIPA – Convocatòria a la direcció del XXXIXè Curset”. Com a mínim cal presentar un breu currículum, el tema concret i/o el nom del Curset, una primera proposta d’estructura de les jornades i les activitats previstes per al seu desenvolupament.

Els candidats que hagin presentat la seva sol·licitud hauran d’assistir a l’Assemblea General Ordinària prevista per al dimecres 21 d’octubre de 2015, a les 17:30 hores en primera convocatòria i a les 18:00 en segona, a la sala d’actes del COAC (Plaça Nova, núm. 5 de Barcelona), per tal d’exposar personalment la seva candidatura.

En aquest acte, un cop presentades totes les propostes, es procedirà a la votació personal i secreta entre els membres numeraris de l’AADIPA assistents (exclosos els candidats) per tal d’escollir el director del XXXIXè Curset.