Introducció general al patrimoni cultural a Àsia

web

Dates: Del 19 d’octubre al 14 de desembre, cada dilluns,
Horari: de 18.30 h a 20.30 h
Lloc: Seu de Casa Àsia-Recinte Modernista de Sant Pau, Barcelona
Inscripció: 144€

Aquest seminari s’organitza amb el propòsit d’oferir des del punt de vista de la interdisciplinarietat una mirada general al patrimoni cultural a Àsia.

Per a això comptarem amb l’aportació de disciplines com l’antropologia, l’urbanisme, l’arquitectura, l’ecologia o el turisme per tal de relacionar entre si fenòmens diversos d’una herència cultural immensa, així com destacar el paper que avui en dia juga la noció de patrimoni en la’evolució de les societats del continent asiàtic en un context de marcada globalització.

Cada conferència -fins a un total de nou- té una durada de 2 h. Totes les conferències són interactives i compten amb la projecció de fotografies, imatges documentals i lectura, a més de disposar del pertinent suport de mapes i plànols.