Jornada Tècnica CAATEEB/MAPEI: Sistemes compostos per el reforç d’obres de fàbrica

web

Data: 21 d’octubre de 2015
Lloc: Bon Pastor 5, 08021 Barcelona
Hora: 9:15h

A la següent Jornada Tècnica , presentarem els “Sistemes i Solucions per el reforç estructural d’obra de paleta”. La experiència en aquest camp neix fruit de la col·laboració amb universitats italianes, com la Universitat “Frederic II ” de Nàpols i el seu Departament d’enginyeria Estructural “DAPS”. Coneixerem les novetats del sistema “FRG”, així com els nous sistemes per a reforç de forjats amb morters autoanivellants fibroreforçats i el sistema preventiu anti-sísmic “Mapewrap EQ System”. Finalment podrem conèixer dues obres on s’han utilitzat aquests sistemes de la mà dels seus projectes.