Màster en Restauració Arquitectònica:de la Evaluació Prestacional (CTE) al Projecte d’Intervenció

web

UPC School /Formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya

El Màster aporta tots els coneixements i habilitats necessàries per desenvolupar integralment el cicle que s’inicia amb l’ estudi de l’edifici a rehabilitar i finalitza amb el projecte complet, passant per l‘anàlisi dels seus valors instrumentals i culturals i dels criteris de tota mena que és necessari observar per a desenvolupar plenament aquesta nova activitat professional.

Per a això, se serveix de la dilatada experiència acumulada pels seus professors durant dotze anys en el postgrau en Restauració Arquitectònica i en les set edicions del Màster en Tecnologia a l’Arquitectura de la UPC. Durant tota aquesta experiència s’han anat elaborant instruments pedagògics específics per a les assignatures del projecte de rehabilitació o restauració. Aquesta experiència i innovació pedagògica i metodològica segueix vigent i es desenvolupa en l’actual Màster en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica.

És ben sabut que en els propers anys s’espera un escàs creixement de les obres de nova planta i, per contra, s’ampliarà de manera extraordinària el nombre de projectes i obres sobre edificis existents, convertint-se aquest en un dels pilars de l’exercici professional relacionat amb l’arquitectura, tendència ja consolidada a Europa des de fa dècades.

No obstant això, els continguts dels ensenyaments actuals en l’àmbit acadèmic de l’edificació no han variat pràcticament res des que es van concebre com a exclusius per a obres de nova planta, malgrat les enormes diferències que hi ha entre projectar un edifici nou i actuar en un edifici existent, amb o sense valor patrimonial. Cal afegir que la formació actual no valora amb la intensitat precisa les qüestions constructiu-estructurals ni les relacionades amb l’eficiència energètica, coneixement fonamental en l’activitat de rehabilitació o restauració contemporània.

La recent reforma (2013 ) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), si bé flexibilitza el seu propi compliment, ho fa a canvi d’augmentar la responsabilitat dels tècnics a què exigeix un coneixement exhaustiu de les característiques constructiu – estructurals dels edificis.

El Màster aporta les eines no només per compensar totes aquestes possibles mancances acadèmiques sinó també els nous coneixements i habilitats necessaris per a aquesta nova activitat professional que s’enfronta amb el repte d’intervenir de manera altament eficient en els edificis existents.

Si vols, pots sol·licitar una entrevista individual (online / presencial) amb la Direcció Acadèmica per aclarir dubtes o ampliar informació del programa. Consulta’ns !

Director: Josep Lluís González Moreno-Navarro
Durada: 60 ECTS (360 hores lectives)
Dates de realització: del 18/02/2016 al 16/12/2016
Import matrícula: 6500 €