Postgrau en Diagnosi i Criteris per a la Intervenció en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica

web

UPC School /Formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya

Aquest postgrau es pot cursar independentment o en el marc del màster Rehabilitació i Restauració Arquitectònica: de l’Avaluació Prestacional (CTE) al Projecte d’Intervenció.

El present postgrau constitueix la primera part del Màster en rehabilitació i restauració arquitectònica i respon a la necessitat que té aquest sector de l’edificació de professionals especialistes en les fases del procés que són prèvies al desenvolupament del projecte . És un camp de l’actuació professional que requereix la reunió i coordinació de coneixements i habilitats que no s’imparteixen en els estudis acadèmics actuals .

Aquests coneixements inclouen la construcció històrica , ineludible per entendre les estranyes combinacions de materials i elements dels edificis històrics , la seva avaluació prestacional , estructural o d’habitabilitat i seguretat , impossible sense saber el que es té entre mans, que , al seu torn , és imprescindible per donar inici a les bases del projecte de rehabilitació , el qual , a més , requereix estar al tant dels criteris per discernir els valors culturals de l’edifici . La coordinació i conjunció de sabers tan diversos és l’objectiu essencial del postgrau .

Sumat a això , la recent reforma (2013 ) del Codi Tècnic de l’Edificació ( CTE ) , si bé flexibilitza el seu propi compliment, ho fa a canvi d’augmentar la responsabilitat dels tècnics a què exigeix un coneixement exhaustiu de les característiques constructiu – estructurals dels edificis i de la seva corresponent avaluació prestacional .

Per assolir tots aquests objectius el Postgrau reuneix la dilatada experiència acumulada pels seus professors durant 12 anys en el postgrau en Restauració Arquitectònica i en les 6 edicions del Màster equivalent de la UPC , que ha transformat en professionals experts al nombrós conjunt d’alumnes que els han anat cursant .
Director: Josep Lluís González Moreno-Navarro
Durada: 30 ECTS (190 hores lectives)
Dates de realització: del 18/02/2016 al 08/07/2016
Import matrícula: 4300 €